Privacyverklaring Retrogamedealer

Retrogamedealer is zich er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Retrogamedealer respecteert de privacy van alle bezoekers van de website en ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Retrogamedealer draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk word behandeld.

De verwerking van uw gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de nieuwe privacywetgeving algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie over deze nieuwe wet zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Retrogamedealer is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens er wordt verzameld en met welk doel. Retrogamedealer raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25-5-2018 Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Retrogamedealer. U dient zich ervan bewust te zijn dat Retrogamedealer niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van Retrogamedealer te accepteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Strato. Retrogamedealer combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover Retrogamedealer beschikt. Indien u zich registreert op deze website, zal Retrogamedealer via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren. Retrogamedealer bewaard deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen wanneer u de website bezoekt, contact met u kan opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij Retrogamedealer heeft afgenomen. De registratieformulieren van Retrogamedealer verzoekt de gebruiker om Retrogamedealer van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien zoals:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Factuuradres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld om te zien vanaf welke website u bij ons terecht bent gekomen)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Retrogamedealer gebruikt uw IP adres voor de verwerking van eventuele problemen met de server en voor administratie van de website. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze bezoekers toestemming hebben gekregen van ouders en/of voogd. Helaas kan retrogamedealer niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Daarom  raden we ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen. Op deze manier wordt er voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bent u er toch van overtuigt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarig persoon, neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan zorgen wij ervoor dat deze informatie wordt verwijderd.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of een ander bericht naar Retrogamedealer verzend, is het mogelijk dat Retrogamedealer deze berichten bewaard. Ook kan het zijn dat Retrogamedealer u naar uw persoonlijke gegevens vraagt die voor de desbetreffende situatie relevant is. Dit stelt Retrogamedealer in staat om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens zullen worden opgeslagen op de beveiligde servers van Strato. Retrogamedealer zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waar Retrogamedealer over beschikt.

Adreswijzigingen

In geval van adres wijziging, is de klant verplicht om Retrogamedealer hiervan op de hoogte te stellen. Zolang Retrogamedealer geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het bij Retrogamedealer laatst bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor de door hem/haar bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Adreswijzigingen kunnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden doorgegeven.

Doeleinden en op basis va welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

Retrogamedealer gebruikte de verzamelde informatie uitsluitend voor doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Retrogamedealer gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. Wel kan Retrogamedealer uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden.

Retrogamedealer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Retrogamedealer analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Retrogamedealer volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Retrogamedealer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Retrogamedealer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder een aantal voorbeelden betreft de bewaartermijnen die wij hanteren voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Start bewaartermijn

Verplicht bewaren voor boekhouding en administratie

7 jaar

Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op de documentdatum

Klachten

5 jaar

Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum van behandelen van klacht

Facturen

7 jaar

Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op de documentdatum

Nieuwsbrief

Tot klant zich uitschrijft

Vanaf datum inschrijving

Accountgegevens

Tot klant zich uitschrijft

Vanaf datum inschrijving

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Retrogamedealer en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Overigens kunnen personen die zich op onze website hebben geregistreerd ook op hun account inloggen en zo hun persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Dit kan tevens worden bewerkstelligd via de volgende hyperlink: https://retrogamedealer.com/index.php/account

Retrogamedealer reageert zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek. Retrogamedealer wil u er tevens op wijzen dat u tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derden

De door Retrogamedealer verzamelde informatie worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrek, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Op de website van Retrogamedealer zijn een aantal links opgenomen naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden. Retrogamedealer kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik maakt.

Keuzes voor persoonsgegevens

Retrogamedealer biedt al haar bezoekers de mogelijkheid om de aan Retrogamedealer verstrekte persoonlijke informatie in te zien, te veranderen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt dit doen middels een schriftelijk verzoek of e-mail. Retrogamedealer zal hier binnen maximaal vier weken op reageren. Ook kunt u uw persoonsgegevens online inzien en aanpassen. Ga hiervoor naar: www.retrogamedealer.com

Derden

De door Retrogamedealer verzamelde informatie worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrek, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Retrogamedealer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Op de website van Retrogamedealer zijn ook een aantal links opgenomen naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden. Retrogamedealer kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik maakt.

Nieuwsbrief

Retrogamedealer biedt haar klanten de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief word gebruikt om u als klant periodiek te informeren over nieuwe producten, kortingacties en overige commerciële doeleinden. Uw mail adres word alleen toegevoegd aan de lijst van nieuwsbrief abonnees indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Onderaan  iedere nieuwsbrief vindt u middels een afmeld link de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Retrogamedealer neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende beveiligingsmaatregelen genomen om zo het misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en om verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Retrogamedealer gebruikt diverse beveiligingstechnieken (zowel fysiek als softwarematig) om het verlies, verminking of enige andere of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of aantasting van informatie te voorkomen.

Wij verkopen uw gegevens niet

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Wij verkopen uw gegevens niet, hebben dit in het verleden ook nooit gedaan en zijn ook niet van plan om dit in de toekomst te doen.

Cookies

Retrogamedealer verzameld gegevens om beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat Retrogamedealer haar diensten en producten hier beter op kan afstemmen. De website van Retrogamedealer maakt daarom gebruik van “Cookies”. Dit zijn tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan de website informatie op uw apparaat word geplaatst. Dit helpt Retrogamedealer om te analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken. Ook kan er door middel van cookies worden gezorgd dat de gebruiker bij een bezoek aan de website van Retrogamedealer niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden (bijv de artikelen in uw winkelwagen). Cookies kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren, maar slechts machines. Bovendien kan iedere bezoeker zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van Strato. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Retrogamedealer maakt gebruik van verschillende categorieën cookies. Ook de wet maakt hier onderscheid in. Hieronder een korte toelichting:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Het zorgt er voor dat bepaalde gegevens of voorkeursinstellingen niet bij elk bezoek opnieuw  ingevoerd hoeft te worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het onthouden van de producten die de bezoeker in zijn/haar winkelwagen heeft geplaatst. Omdat functionele cookies slechts geringe inbreuk maken op de privacy van gebruikers hoeft met volgens de wet geen voorafgaande toestemming te vragen aan de bezoeker.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om geheel geanonimiseerd wijze bezoekers statistieken te verzamelen met als doel meer inzicht te verkrijgen over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken (welke pagina wordt het meeste bezocht?, hoe lang blijven bezoekers op een pagina? en welke links worden er aangeklikt?), zodat de website eigenaar de website kan laten optimaliseren met als doel deze beter te laten aansluiten op de wensen van de gebruikers.

Retrogamedealer maakt betreft analytische cookies gebruik van de dienst Google Analytics (zie het kopje Google Analytics in deze privacy/cookie verklaring voor meer informatie). Retrogamedealer heeft er voor gekozen om Google Analytics zodanig in te stellen dat de gebruikte cookies privacyvriendelijk zijn. Hierdoor maken de door Retrogamedealer gebruikte Google Analytics  analytische cookies slechts geringe inbreuk op de privacy van gebruikers. En  hoeft men volgens de wet geen voorafgaande toestemming te vragen aan de bezoeker. Wel moeten de bezoekers hierover geinformeerd worden in een cookie- of prvacyverklaring.

Om de cookies van de dienst Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen heeft Retrogamedealer op aanwijzing van  het Autoriteit Persoongegevens en de nieuwe wet privacywetgeving algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke sinds 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU), de volgende maatregelen genomen:

 • Retrogamedealer heeft een Amendement Gegevensbewerking  ofwel gegevensovereenkomst afgesloten en geaccepteerd met Google Analytics
 • Retrogamedealer heeft er voor gezorgd dat alle IP adressen zijn geanonimiseerd zijn (laatste octet van ip adres zijn gemaskeerd).
 • Retrogamedealer heeft het delen van gegevens in haar Google Analytics account uitgezet.
 • Retrogamedealer heeft er voor gezorgt dat haar website is voorzien van geforceerde Secure Sockets Layer (SSL) encryptie-protocollen, welke de communicatie tussen computers (bijvoorbeeld op het internet) beveiligen.
 • Retrogamedealer informeert haar bezoekers over het gebruik van Google Analytics in een privacyverklaring en cookie verklaring.
 • Retrogamedealer maakt geen gebruik van andere google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Klik hier voor de opt out van Google Analytics.

Tracking cookies

Een tracking cookie (ook wel bekend als third party cookie omdat deze meestal worden geplaatst vanaf externe domeinnamen door derde partijen) is een speciaal soort cookies waarmee het surfgedrag van  gebruikers van de website word gevolgd. Met deze gegevens worden onder andere analyses gemaakt ten behoeve van optimalisatie en verbetering van de website. Ook kan een internetgebruiker worden geindentificeerd op 1 of meerdere websites. Vaak word aan de hand van de voorafgaande bezoeken profielen van een gebruikers opgesteld om hen vervolgens banner reclame en advertenties te laten zien van gerelateerde adverteerders.

Het toepassen van tracking cookies is volgens de wet aan bepaalde voorwaarden gebonden. Zo moeten bezoekers in de privacy en cookieverklaring worden geïnformeerd over de gegevens die worden verzameld en moet er een mogelijkheid bestaan om deze tracking cookies uit te zetten. Tenslotte is de toestemming van de gebruiker vereist om deze cookies te plaatsen. Retrogamedealer maakt momenteel geen gebruik van tracking cookies

Social media cookies

Op de website van Retrogamedealer zijn zijn vijftal social media buttons opgenomen, waarmee u naar onze social media pagina’s op Facebook, Google plus, Twitter, Pinterest en Instagram kunt gaan. Retrogamedealer maakt gebruik van zogeheten inactieve "grijze" social media-buttons. Hierbij laden de cookies pas na activering, waardoor het valt onder een uitzondering en er geen cookiemelding nodig is.

Echter verzamelen de beheerders van deze social media diensten wellicht wel uw persoonsgegevens door tijdens uw bezoek toch cookies weg te schijven op uw computer. Voor de plaatsing van deze cookies is wel de toestemming van de gebruiker vereist. Om te zien wat deze diensten met uw gegevens doen raadt Retrogamedealer u dan ook aan om de privacyverklaring van deze specifieke social media diensten te lezen.

Affiliate cookies

Affiliate cookies worden gebruikt om een match te maken tussen de publisher en adverteerder. De cookie kan bijhouden of er een conversie is gemaakt naar aanleiding van een getoonde advertentie. Indien er een conversie is gedaan kan de adverteerder van de betreffende advertentie een beloning krijgen. Op deze wijze kan er aan performed based advertising worden gedaan. Het is een eerlijke manier van adverteren waarbij de adverteerder enkel hoeft te betalen (belonen) voor een meetbaar resultaat. Affiliate cookies hebben niet tot nauwelijks gevolgen voor de privacy van internetgebruikers. Daarom valt dit onder de uitzondering en hoeft er vooraf geen toestemming worden gevraagd. Wel moeten de bezoekers worden geinformeerd over het gebruik van affiliate cookies in de privacy en cookie statement.

Cookies uitzetten

Bij uw eerste bezoek aan onze website (retrogamedealer.com) hebben wij u al geïnformeerd over de cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Indien gewenst kunt u deze toestemming ten alle tijden intrekken door uw browser opnieuw in te stellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Hoewel u de website nog steeds kunt bezoeken wanneer u de cookies niet accepteert, moet u rekening houden met het feit dat sommige functies en services niet goed meer zullen functioneren. Het niet accepteren van de cookies beperkt namelijk het gebruik van de website en diensten. Hieronder staan een aantal links naar de cookie instellingen instructies van de meest populaire browser anno 2018:

Google Analytics

Retrogamedealer maakt gebruik van Google Analytics om beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met geanonimiseerd adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website https://www.retrogamedealer.com aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Retrogamedealer heeft betreft Google Analytic passende maatregelen getroffen en heeft daarom een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics afgesloten. Tevens heeft retrogamedealer er voor gezorgd dat Google Analytics enkel geanonimiseerde ip adressen verzamelt en opslaat. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Retrogamedealer heeft hier geen invloed op. Meer informatie over de optie opt-out van Google vindt u hier en de privacyrichtlijnen van Google Analytics vindt u hier.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en voldoet aan de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Retrogamedealer behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen in deze verklaring zullen op deze website worden gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen is het aangeraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst geupdate op 25 Mei 2018.

Vragen en/of feedback

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, of vragen heeft omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

Retrogamedealer
Staringstraat 121
5343 GC Oss
Whatsapp: +31642094846
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright Retrogamedealer 2018 Alle rechten voorbehouden

Ga terug naar boven

Zoek naar Producten

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Voer dan hieronder uw email adres in
Akkoord Privacy verklaring
Retrogamedealer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ook 3de partijen kunnen cookies plaatsen om uw internetgedrag te volgen binnen en/of buiten onze website. Door op "Ok" te klikken gaat u akkoord met het gebruik hiervan. De cookie en privacyverklaring is voor het laatste op 25 Mei 2018 aangepast en voldoet aan de nieuwe AVG/GDPR wetgeving.
Klik hier voor meer informatie Ok Weigeren